INTER-BUS

Biznes zaczyna się w Internecie

C4Y: Audyt ochrona danych osobowych - Sprawdź szczegóły oferty

Sprawdź szczegóły oferty • C4Y: Audyt ochrona danych osobowych

Audyt bezpieczeństwa danych osobowych ma na celu stwierdzenie czy procesy związane z ochroną danych osobowych w firmie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mówiąc ściślej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r., wprowadzającym obowiązkowe wymagania dotyczące:

  • systemów teleinformatycznych,
  • rejestrów publicznych,
  • wymiany informacji w postaci elektronicznej.
System informatyczny podmiotu zajmującego się zadaniami publicznymi musi być zgodny z minimalnymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów dot. ochrony danych osobowych z dnia 12 kwietnia 2012r. Musi zostać to potwierdzone poprzez obowiązkowy audyt dotyczący bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz na rok.