INTER-BUS

Biznes zaczyna się w Internecie

Sprawdź szczegóły oferty

Sprawdź szczegóły oferty • abipoznan.pl

Audyt bezpieczeństwa danych osobowych ma na celu stwierdzenie czy procesy związane z ochroną danych osobowych w firmie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mówiąc ściślej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r., wprowadzającym obowiązkowe wymagania dotyczące: systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej. System informatyczny podmiotu zajmującego się zadaniami publicznymi musi być zgodny z minimalnymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów dot. ochrony danych osobowych z dnia 12 kwietnia 2012r. Musi zostać to potwierdzone poprzez obowiązkowy audyt dotyczący bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz na rok.

C4Y Zasieczna, Lis
Warszawska 43/201 61-028 Poznań
woj.: wielkopolskie
telefon: 608 688 485